Privacy policy Rijk Zwaan

In deze privacy policy vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor commerciële en marketing doeleinden door of in opdracht van Rijk Zwaan Distribution B.V. of één van de aan haar gelieerde ondernemingen.

Rijk Zwaan gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Informatie over producten en diensten van Rijk Zwaan: Indien u toestemming hiertoe heeft gegeven, of indien u op andere wijze uw interesse in onze producten en diensten heeft getoond, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u informatie te zenden over producten en diensten van Rijk Zwaan, haar gelieerde ondernemingen en haar directe business partners. Waar mogelijk passen we deze informatie aan in overeenstemming met uw voorkeuren.

Verwerking van uw order: Indien u producten of diensten van Rijk Zwaan of haar gelieerde ondernemingen bestelt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw contact gegevens, om uw order te kunnen verwerken.

Beantwoorden van uw vraag: Indien u ons een vraag stelt, gebruiken wij uw contact gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Uw voorkeuren: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om voor u relevante en aan uw voorkeuren aangepaste informatie aan u te kunnen verstrekken.

Inloggegevens: Voor bepaalde Rijk Zwaan applicaties dient u zich te registreren en in te loggen en wij gebruiken uw persoonsgegevens voor inloggen en identificatie.

Toewijzing van uw post: In bepaalde Rijk Zwaan applicaties kunt u opmerkingen plaatsen die publiek zichtbaar zijn. In dat geval gebruiken wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam of gebruikersnaam om uw post aan u toe te kunnen wijzen.

Technische en statistische doeleinden: We gebruiken persoonsgegevens voor het technische en functionele management van onze web applicaties waarvoor u zich heeft ingeschreven. Met deze informatie kunnen wij de kwaliteit van onze web applicaties beheren en verbeteren.

Juridische verplichting: In het geval dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in het geval van een mogelijke inbreuk van (intellectuele eigendoms) rechten van derden, of een verzoek van de autoriteiten, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Events: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u uit te kunnen nodigen voor events, en indien u deelneemt om het event te kunnen organiseren, waarbij wij uw persoonsgegevens ook met andere deelnemers kunnen delen.

Toegang van derden tot uw gegevens

Rijk Zwaan en de aan haar gelieerde ondernemingen maken gebruik van derde partijen voor verwerkingsactiviteiten, zoals hosting, vertalingen en andere diensten. Rijk Zwaan en de aan haar gelieerde ondernemingen nemen de vereiste organisatorische en contractuele maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn en alleen gebruikt worden voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacy policy.

Rijk Zwaan en de aan haar gelieerde ondernemingen opereren wereldwijd en delen persoonsgegevens indien dit nodig is om u bovengenoemde informatie, producten en diensten te kunnen leveren.

Indien dit wettelijk vereist is, delen wij uw persoonsgegevens met de relevante autoriteiten.

Opslag van uw persoonsgegevens

We gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden, zo lang dit nodig is voor bovengenoemde doeleinden.

Links naar websites van derden en social media

Op verschillende Rijk Zwaan websites zijn links naar websites van derden opgenomen. Deze privacy policy is niet van toepassing op deze websites van derden. Rijk Zwaan is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden of de verwerking van persoonsgegevens door deze websites van derden.

Beveiliging

Rijk Zwaan heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies of ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor dit doel gebruikt Rijk Zwaan verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, en fysieke beveiliging van de locaties waar de persoonsgegevens worden beveiligd.

Vragen

Indien u vragen heeft of indien u geen informatie over producten of diensten van Rijk Zwaan meer wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via info@rijkzwaan.com. U kunt ons ook vragen om een overzicht van uw persoonsgegevens of om deze te wijzigen of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; in de Europese Unie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 4 mei 2018.

Rijk Zwaan Distribution B.V.
Burgemeester Crezéelaan 40
2678 KX De Lier
info@rijkzwaan.com