Bon Defense

Bon Defense beschermt tegen komkommerbontvirus

De Bon Defense-lijn van Rijk Zwaan bestaat uit komkommerrassen met een resistentie tegen het komkommerbontvirus CGMMV. Dit is een persistent virus dat zich zeer snel en gemakkelijk verspreidt. De resistente rassen helpen komkommertelers in hun strijd tegen CGMMV. Bon Defense is onderdeel van het Defense-label van Rijk Zwaan.

Geïnteresseerd in Bon Defense komkommer?

Neem contact op met:
Heleen van Rijn-Wassenaar

Waarom telers kiezen voor Bon Defense

Met Bon Defense is de kans op infectie met het CGMMV-virus (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) minimaal. Dat biedt aanzienlijke voordelen voor telers en hun afnemers. Het ontbreken van virussymptomen zorgt voor een hogere productie en betere vruchtkwaliteit. Het virus is bovendien in een veel lagere concentratie aanwezig, waardoor de overdracht minimaal is. Dankzij deze voordelen ontzorgen de Bon Defense-rassen telers tijdens het teeltproces.

Voordelen van Bon Defense

  • Een hogere productie
  • Een betere vruchtkwaliteit
  • Veel lagere concentratie en overdracht virus

Komkommerrassen met Bon Defense

De resistentie tegen het CGMMV-virus is aanwezig in een toenemend aantal komkommerrassen van Rijk Zwaan. Bon Defense-komkommerrassen herkent u aan het label én aan de naam, die begint met Bon, zoals Bonbon RZ en Bonera RZ.

CGMMV bij vatbare en resistente rassen

Het CGMMV-virus verspreidt zich mechanisch van plant tot plant. Dat betekent dat overdracht plaatsvindt door apparatuur, gereedschappen of mensen die zich in het gewas bewegen. Een vatbare plant stopt met groeien en sterft kort nadat ze besmet is geraakt.

Een resistent Bon Defense-komkommerras blijft echter groeien. Het besmettingsniveau blijft heel laag. De resistentie verlaagt namelijk de vermenigvuldigingssnelheid van het virus. Er komen verder weinig of geen virussymptomen voor. De concentratie van het virus in de plant is veel lager. Dat vertraagt de verspreiding het virus van plant tot plant aanzienlijk.

Proeven laten duidelijke verschillen zien

Onafhankelijk onderzoek bij Bonbon RZ - een van de eerste Bon Defense-rassen - toonde aan dat het infectieniveau zo'n 95% lager was dan bij het vatbare ras. Het onderzoek vergeleek het infectieniveau van dit ras met een vatbaar standaardras voor de zomer- en herfstteelt in Nederland. Grootschalige praktijkproeven en jarenlange teelt hebben dit bevestigd.

Minimalisering van het risico op verspreiding

Hoewel Bon Defense-rassen resistent zijn tegen CGMMV, zijn ze niet immuun. Hygiënisch werken blijft dus essentieel om de verspreiding van het virus tot een minimum te beperken. Het Bon Defense-ras kan het virus namelijk wel bevatten en overdragen op andere, niet-resistente rassen.