Demokas aubergine

Voor auberginetelers is de demokas een bezoek meer dan waard. Rijk Zwaan werkt hierbij samen met een teler in Dinteloord (Nederland), die een deel van zijn kas heeft bestemd voor onze proeven. Daar teelt hij een aantal nieuwe rassen en onderstammen naast onze commerciƫle rassen. Van begin maart tot eind september geven wij u graag een rondleiding.

Betrouwbare vergelijking

In de proefkas staan ongeveer vijf auberginerassen: drie hoofdrassen en twee noviteiten, allemaal ovale typen. Daarnaast test de teler een aantal nieuwe onderstammen. De voortgang van het teeltproces en de productiegegevens registreert hij nauwgezet. Omdat in de kas van elk ras een aantal proefpaden staan, is een betrouwbare vergelijking mogelijk.

Rassenkeuze

Telers die bezig zijn met de rassenkeuze of interesse hebben in een nieuwe onderstam leiden wij graag persoonlijk rond. Uiteraard delen wij alle gegevens van de proeven. Een bezoek brengen is mogelijk tussen 1 maart en 1 oktober.