02 apr 2019

Excursiegroep Pijnacker/Nootdorp beoordeelt Proloog RZ: “We willen kritisch en eerlijk van elkaar leren”

Op alle vijf de tuinen die de excursiegroep op 14 februari aandoet, hangt de tweede vrucht van Proloog RZ er mooi aan. De meeste telers zijn al begonnen met het snijden van deze komkommer. Sommigen verwachten zelfs aan het einde van de week alle tweede stammers weg te hebben. Het tekent het verschil tussen de verschillende telers en bedrijven. Want ondanks dat allen hetzelfde ras, rond dezelfde periode in een cirkel van nog geen vijf kilometer hebben geplant, staat er op elke tuin een ander gewas. Mooi om te zien.

Het plotselinge zachte en zonnige voorjaarsweer stemt zowel gewas als telers positief. De planten ogen overal diep groen met volop bloei en vruchten; de vroege teelt in optima forma. De komende weken zal een belangrijk deel van de opbrengst geoogst moeten worden. Het zet de telers op scherp, dit groeizame weertype vraagt immers wel om (juiste) acties. De excursie wordt aangegrepen om elkaar advies te vragen en tips te delen. 
De excursie start op het bedrijf van Martin de Hoog en zijn vrouw in Pijnacker. Vervolgens gaat de groep via de tuin van Jan Janssen naar Nootdorp. Daar worden de bedrijven van Nico en Jeroen van der Ploeg, Aad van der Ploeg en André Kouwenhoven bezocht. Bij deze laatste volgt een afzakkertje in de kantine plus een gesprek over de rassenkeuze voor de tweede komkommerteelt. Grote kans dat het bij iedereen Lausanna wordt dit jaar.

Tweede wordt zwaarder

Deze eerste periode telen de bedrijven in ieder geval weer naar tevredenheid Proloog. Net als meer dan 80% van de traditionele komkommertelers in Nederland. De betrouwbaarheid, goede kwaliteit en productie van dit ras zorgen al jaren voor een koppositie. Alle vijf de excursietelers mikken met Proloog op de afzet van 35-ers. De eerste vruchten bleven echter rond de 30 hangen. Waarschijnlijk door de donkere start van het jaar. Gelukkig zien ze de tweede vrucht al groter worden. Jan Janssen is zelfs al helemaal rond met oogsten. Hij mikt op vier stamvruchten en ziet nu mooie bloei op de eerste rank. Janssen plantte op 27 december en zette Proloog weg met een lagere temperatuur. Nu het licht toeneemt, adviseren de andere telers te reageren met een hogere temperatuurinstelling. De vraag van Janssen of er al blad geplukt moet worden, wordt voorzichtig beantwoord. Diezelfde ochtend ging immers een waarschuwing voor zonnebrand uit. Eén ding valt zeker op: het weelderige gewas van Janssen contrasteert met de fijne opbouw van de planten bij Martin de Hoog.

Maatschap De Hoog-Droppert plantte dan ook bijna twee weken later. En anders dan bij Janssen waar het gewas rond 12 april wordt geruimd, kiest Martin voor een teelt tot begin mei. Het tussenplanten slaat de teler dit jaar maar over. De benodigde arbeid is niet aanwezig en qua rendement ziet hij ook niet veel winst. Op dit moment doet Proloog het prima aan de Overgauwse weg in Pijnacker. De zonnige en warmere buitenomstandigheden zijn ook in de kas merkbaar. De groep bespreekt de instellingen. Want het licht is pure winst, maar ze willen ook anticiperen op de snelle afkoeling aan het einde van de middag. Het scherm moet dus op tijd dicht. Bij Martin sluit deze bij 200 Watt (vanaf 14.00 uur). En pas wanneer het scherm volledig gesloten is, mag de buis aan. Zo houdt de teler de controle. 

Nu oogsten

Nico en Jeroen van der Ploeg (Kwekerij Korea) plantten Proloog  op 27 december. Het klimaat op hun kwekerij voelt warmer en vochtiger dan elders. De telers bespreken de luchtlijn, deze staat ingesteld op 26,5ºC. Ondanks het klimaat, staat het gewas er hier ook weer goed bij, misschien wat aan de schrale kant. 
Er hoeft volgens de broers weinig in ‘gerommeld’ te worden. 
De stamvruchten ogen wat kort, maar op de rank lijken ze langer te worden. Datzelfde beeld is te zien bij hun andere broer, Aad van der Ploeg die aan de Nieuwkoopseweg tuint. Hier is 31 december geplant en staat er beduidend meer gewas. De vruchten gaan rap van de stam af. De teler zet alle zeilen bij om de plant daarbij te helpen, onder meer met een hoge temperatuur ’s nachts (20ºC) en voldoende CO2. Een regime dat ook André Kouwenhoven aan de overkant van de weg, hanteert. Kouwenhoven teelt met dezelfde zaai- en plantdatum als Van der Ploeg, toch zijn de planten langer. Het valt de bezoekers op dat het blad donkerder geworden is. Het is duidelijk: het gewas is er klaar voor, nu moet er geoogst worden!