20 jan 2017

Mijlpaal voor ontwikkeling Afrikaanse tuinbouw

Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan heeft zijn eerste hybriderassen voor Afrikaanse aubergine geïntroduceerd. Deze hebben talloze voordelen ten opzichte van de rassen die traditioneel in Afrika worden geteeld en bieden boeren de mogelijkheid een beter inkomen te genereren. Rijk Zwaan heeft ongeveer 10 jaar aan de ontwikkeling van deze rassen gewerkt en is nu met de eerste commerciële verkopen gestart.

Hybriderassen

Typische Afrikaanse groenten, zoals Afrikaanse aubergine en Afrikaanse bladkool, worden van oudsher geteeld met bewaard zaad of zaadvaste rassen. Hybride rassen kenmerken zich door hogere opbrengsten, uniformiteit, vroegheid en door vanuit de afzetketen gewenste eigenschappen zoals stevigheid, houdbaarheid en smaak. Ze beschikken ook over verbeterde resistenties tegen ziektes en plagen. Daardoor zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en kunnen landbouwgronden beter worden benut. In het algemeen zijn groenten het meest efficiënte middel om het tekort aan micronutriënten te bestrijden en om kleinschalige boeren de kans te bieden handel op te starten.

Rijk Zwaan Afrisem

De nieuwe auberginerassen zijn ontwikkeld door Rijk Zwaan Afrisem, het  veredelingsstation in Arusha, Tanzania waar Rijk Zwaan in 2008 is begonnen met veredelen. Op dit station worden ook hybriderassen ontwikkeld voor andere Afrikaanse groenten zoals Afrikaanse bladkool, chinense peper en ‘determinante tomaat’. Naast de veredeling van lokale gewassen, gebruikt Rijk Zwaan haar veredelingsstation in Tanzania ook om haar internationale assortiment  te testen op geschiktheid om te telen in tropisch Afrika.

Langetermijnaanpak

“Op het gebied van investeringen in R&D en kwaliteitsstandaarden is onze aanpak hetzelfde als in andere delen van de wereld”, zegt Rijk Zwaan Business Manager Edwin van der Klugt. “De focus op hybriden vraagt om serieuze investeringen van telers, maar door de resistenties, hogere opbrengst en betere vruchtkwaliteit kunnen zij die investeringen relatief eenvoudig terug te verdienen.”

Om het maximale resultaat te halen uit de kwalitatief hoogwaarde hybridezaden, moeten telers gebruik maken van de juiste teelttechnieken, passend bij lokale omstandigheden. Daarom heeft Rijk zwaan een demostation in Arusha en bouwt het bedrijf een team van gewasspecialisten en productontwikkelaars voor Oost- en West-Afrika. “Veel van onze activiteiten zijn nu gecentreerd rondom ons station in Tanzania: van hieruit werken we aan een olievlekwerking. We zijn er van overtuigd dat een langetermijnaanpak kleinschalige boeren de kans zal geven een centrale rol te spelen in de opbouw van een duurzame voedselvoorziening die inspeelt op de bevolkingsgroei en verstedelijking in Afrika.”

Publiek-private samenwerking

Van der Klugt benadrukt dat Rijk Zwaan nooit alle boeren in Afrika zal kunnen bereiken. “Voor de juiste schaalgrootte en lokale kennis zoeken we actief samenwerking met overheden en lokale telersorganisaties. Via publiek-private samenwerking zoals Amsterdam Initiative against Malnutrition (AIM) en Seeds of Expertise for the Vegetable Industry in Africa (SEVIA) delen we onze kennis en expertise in langetermijnprojecten. Samen met onze partners is ons doel om in de Afrikaanse landbouw de focus op zelfvoorziening te veranderen naar een marktgeoriënteerde aanpak.”

Succesvol getest

Rijk Zwaans eerste rassen voor Afrikaanse aubergine zijn Kazinga RZ, Kerio RZ en Limpopo RZ, vernoemd naar Afrikaanse rivieren die de levensaderen van het continent te symboliseren. De rassen zijn de afgelopen twee jaar uitgebreid getest terwijl het bedrijf gestart is met grootschalige zaadproductie. Afgelopen week zijn de drie rassen aan boeren gepresenteerd tijdens Rijk Zwaans demodagen in Arusha. Op dit evenement konden bezoekers ook Afrisems eerste commerciële determinante tomaathybride bezichtigen evenals een aantal veelbelovende chinense pepers.

'Marktkansen voor groenten'

Het verhaal van Emanuel

Bekijk de film