Pb Defense

Pb Defense biedt bescherming tegen knolvoet (Plasmodiophora brassicae) in bloemkool.

De Pb Defense bloemkoolrassen van Rijk Zwaan hebben een natuurlijke resistentie tegen infectie met knolvoet, een ziekte die een serieuze bedreiging kan zijn voor bloemkooltelers wereldwijd. Deze bescherming beperkt de groei en ontwikkeling van knolvoet op effectieve wijze, zonder dat het de opbrengst of de kwaliteit van de oogst beïnvloedt. Pb Defense maakt onderdeel uit van het Defense label van Rijk Zwaan.

Geïnteresseerd in Pb Defense rassen?

Neem contact op met:
John Buijsman

Waarom telers voor Pb Defense kiezen

De knolvoetdruk neemt op bijna ieder continent toe, al verschilt de mate waarin per regio. Telers die kiezen voor bloemkoolrassen met Pb-resistentie kunnen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperken. Omdat het gewas bovendien gezonder is en een grotere opbrengst kent, biedt Pb Defense bloemkooltelers gemoedsrust gedurende de gehele teeltcyclus.

Voordelen van Pb Defense

  • Een gezonder gewas
  • Een hogere opbrengst
  • Minder gewasbeschermingsmiddelen nodig
  • Lagere residuniveaus

Bloemkoolrassen met Pb Defense

Rijk Zwaan biedt een groeiend aantal bloemkoolrassen met Pb-resistentie aan. Deze rassen zijn herkenbaar aan zowel het Pb Defense label als hun naam, die altijd met de letter ‘P’ begint (zoals Paxton RZ). Alle Pb Defense bloemkoolrassen combineren een korte groeiperiode met een uniforme opbrengst en een geïntegreerde resistentie tegen de bekende knolvoetfysio’s Pb:0, Pb:1 en Pb:3.

Knolvoet in vatbare bloemkoolrassen

Een knolvoetinfectie in bloemkool wordt meestal zichtbaar als de plant ouder wordt. Symptomen zijn onder meer verwelking of vergeling door de vorming van de kenmerkende gallen die de opname van water en voedingsstoffen door de wortels belemmeren. Naarmate deze knollen of spindels groter worden, hinderen ze de ontwikkeling van de plant.

Knolvoet gedijt bij hoge temperaturen en in een vochtige omgeving. Het is zeer moeilijk te beheersen en kan aanzienlijke schade toebrengen aan de bloemkooloogst omdat de meeste geïnfecteerde planten uiteindelijk afsterven.

Het risico op verspreiding minimaliseren

Hoewel de Pb Defense rassen van Rijk Zwaan knolvoetresistent zijn, bestaat er geen 100% effectieve bescherming. Om die reden is het nog steeds essentieel om met een uitgebalanceerd schema voor gewasrotatie te werken, te streven naar een neutrale PH-waarde en te zorgen voor een goede luchtcirculatie en waterdoorstroming in de bodem. Ook moet onkruid als kruisbloemen worden verwijderd.