Privacy Statement Rijk Zwaan

In deze verklaring leggen wij uit wat ons beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we privacy waarborgen en welke rechten een betrokkene heeft.

Wie zijn we?

Wij zijn Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. (hierna: “Rijk Zwaan” of “wij”). Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen en dus ook indien we samen met andere partijen (waaronder een dochteronderneming in het buitenland) persoonsgegevens verwerken. Rijk Zwaan is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die door of op verzoek van Rijk Zwaan worden verwerkt.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we privacy waarborgen en welke rechten een betrokkene heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij verwerken van zakelijke klanten en contactpersonen, bezoekers van Rijk Zwaan, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van Rijk Zwaan. 

Rijk Zwaan verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld voor vragen over een product of dienst. Verder om u te informeren over onze dienstverlening en om u op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen en u uit te nodigen voor events. Als u interesse in onze producten en diensten heeft getoond, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u informatie te zenden over producten en diensten van Rijk Zwaan, haar gelieerde ondernemingen en haar directe business partners. Waar mogelijk passen we deze informatie aan in overeenstemming met uw voorkeuren.

 2. Acquisitie. Om Rijk Zwaan onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten. 

 3. Uitvoeren contract. Als u klant of leverancier bent van Rijk Zwaan en u producten of diensten van Rijk Zwaan of haar gelieerde ondernemingen bestelt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw order te kunnen verwerken.

 4. Acceptatie nieuwe klant. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit kunnen wij laten doen door een extern bureau.

 5. Sollicitatieprocedure. Wij verwerken persoonsgegevens voor de sollicitatieprocedure. Hiervoor verwijzen wij naar onze www.werkenbijrijkzwaan.nl website

 6. Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn of in het geval van een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 7. Toezicht en beveiliging. Om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen, diefstal te voorkomen en toezicht te houden zijn de vestigingen van Rijk Zwaan en de parkeerterreinen voorzien van camera’s.

 8. Beeldmateriaal. Rijk Zwaan maakt foto’s en films van evenementen, bezoeken aan leveranciers/telers en gebruikt dit beeldmateriaal met toestemming op de website, in brochures of via andere uitingen.

 9. Gebruik applicaties. Voor bepaalde Rijk Zwaan applicaties dient u zich te registreren en in te loggen en wij gebruiken uw persoonsgegevens voor inloggen en identificatie.

 10. Technische en statistische doeleinden. Om te beoordelen of de website en andere applicaties van Rijk Zwaan een optimale gebruikerservaring biedt. We gebruiken persoonsgegevens voor het technische en functionele management van onze webapplicaties waar u gebruik van maakt. Met deze informatie kunnen wij de kwaliteit van onze webapplicaties beheren en verbeteren.

 11. Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken uw contactgegevens om u uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klant- en testpanels. Ook gebruiken we uw gegevens voor algemeen marktonderzoek.

 12. Uw voorkeuren. We gebruiken uw persoonsgegevens en voorkeuren om aanbiedingen te doen en aangepaste informatie aan u te kunnen verstrekken die zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses.

 13. Direct marketing/adverteren. Wij versturen marketing e-mails en commerciële uitingen en/of informatie over Rijk Zwaan.
   

Rijk Zwaan verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. Overeenkomst. Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst.

 2. Gerechtvaardigd belang. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld het versturen van marketing uitingen naar onze klanten. 

 3. Wettelijke plicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

 4. Toestemming. Wij verwerken persoonsgegevens als een individu toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens voor bepaalde doelen. Deze toestemming kunt u ook weer intrekken.
   

Met wie deelt Rijk Zwaan uw persoonsgegevens?

Rijk Zwaan maakt gebruik van derde partijen voor verwerkingsactiviteiten, zoals hosting, vertalingen en andere diensten. Rijk Zwaan en de aan haar gelieerde ondernemingen opereren wereldwijd en delen persoonsgegevens indien dit nodig is om u bovengenoemde informatie, producten en diensten te kunnen leveren. Dit doen we altijd op een zorgvuldige manier en daarvoor nemen we de vereiste organisatorische en contractuele maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Indien dit wettelijk vereist is, delen wij uw persoonsgegevens met de relevante autoriteiten.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Rijk Zwaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven beschreven doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u het doel voor verwerken en de bewaartermijn van een specifiek persoonsgegevens wilt weten, neem dan contact met ons op.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Rijk Zwaan heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies of ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor dit doel gebruikt Rijk Zwaan verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, periodiek uitgevoerde software updates, firewalls en encryptie, en fysieke beveiliging van de locaties waar de persoonsgegevens worden beveiligd.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verschillende rechten:

 • Recht op informatie en inzage: U kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

 • Rectificatie: Indien u denkt dat we verkeerde gegevens van u hebben dan passen we het aan;

 • Verwijderen: U kan de persoonsgegevens die wij van uw verwerken laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor onze administratie en wettelijke plichten) die gegevens nog wel moeten verwerken;

 • Beperking: U kan de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken als u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken;

 • Bezwaar: Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen;

 • Overdraagbaarheid: Indien uw persoonsgegevens wilt laten overdragen, neem dan contact met ons op;

 • Intrekken toestemming: Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens dan kan u dat intrekken.

Wil u gebruik maken van een van uw rechten? Dan verzoeken we u een e-mail te sturen naar info@rijkzwaan.nl. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij hier zo snel mogelijk op reageren.

Links naar websites van derden en social media

Op verschillende Rijk Zwaan websites zijn links naar websites van derden opgenomen. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites van derden. Rijk Zwaan is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden of de verwerking van persoonsgegevens door deze websites van derden.

Vragen

Indien u vragen heeft over dit statement of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@rijkzwaan.nl.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; in Nederland kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 30 januari 2019.

Rijk Zwaan Zaadteelt & Zaadhandel B.V.
Burgemeester Crezéelaan 40
2678 KX De Lier
info@rijkzwaan.nl