Sensational Ingredients

Inhoudsstoffen

Met de Sensational Ingredients-lijn biedt Rijk Zwaan een selectie groenterassen die eruit springen door hun hoge concentratie inhoudsstoffen. Ze bevatten hoge gehaltes van bijvoorbeeld vitamines, kleurstoffen of droge stof. Dat maakt ze uiterst geschikt voor industriële toepassing of om een bijdrage te leveren aan gezonde voeding.

Unieke eigenschappen

De rassen in de Sensational Ingredients-lijn komen tegemoet aan industriële specificaties. Ze bevatten een hoog drogestofgehalte (onder meer wortel en kool). Of hoge gehaltes pigment als betanine en carotenoïdes (biet en wortel). Met verbeterde rassen bieden we oplossingen voor een efficiënter productieproces. Ook rassen met een hoge voedingswaarde onderscheiden we in de Sensational Ingrediënts-lijn. Sla met een hoog folaatgehalte of tomaat met hoge lycopeenwaardes bijvoorbeeld. 

Biochemische analyse

Rijk Zwaan voert uitgebreide biochemische analyses uit op veel materiaal in state-of-the-art laboratoria. Daarmee identificeren we rassen die hoog scoren op inhoudsstoffen. Op basis van de biochemische screenings maken we de keuze of een ras in de Sensational Ingredients-lijn komt. Zo kunnen afnemers in industrie en retail er zeker van zijn dat het ras bewezen voordelen heeft. 

Kennis delen

We bespreken graag met onze afnemers hoe we onze uitgebreide data kunnen inzetten voor een maximaal effect in de markt. Graag nodigen we u uit het kenniscentrum van Rijk Zwaan te benutten voor uw eigen specifieke marktbenadering.