Jan Biemans vertelt:

‘Lausanna RZ is net wat sterker tegen virus’

De warme zomer van 2018 zorgde in veel kassen voor een hogere ziektedruk. Ook bij Tielemans Groentekwekerij. “Op onze Bovenstehuis-locatie zagen we bij meerdere (proef)rassen wat aantasting”, vertelt Jan Biemans. “Lausanna RZ echter viel me positief op. Het gewas had duidelijk meer kracht tegen onder meer courgette geel mozaïekvirus. Een belangrijke eigenschap. Je zoekt immers altijd naar dat stukje bedrijfszekerheid.”

Twee locaties

Tielemans Groentekwekerij teelt tomaten en komkommers op twee locaties in Boekel. Aan de Bovenstehuis staan jaarlijks twee teelten komkommers aan de hogedraad, waarvan 3 ha en onder licht. Lausanna is hoofdras voor de zomerteelt. Ook dit jaar weer plant Biemans 6 ha. “Het gewas staat er van
begin juli tot half november. We hanteren op deze afdelingen een dichtheid van 2,7 stengels/m². Dat kan Lausanna prima aan. Sterker nog, het was de reden dat we destijds voor dit ras kozen. Onze kas is nogal generatief en dan zoek je een gewas dat van zichzelf groeikrachtig is.”

Plantbelasting

Dankzij de snelle bladafsplitsing van lausanna kan de teler met minder stengels per m² toch voldoende oogsten. Biemans: “De productie is prima. We snijden makkelijk 40-ers en het gewas realiseert gemiddeld een aanleg van 9 komkommers per m² per week. Half augustus gaan we toppen anders loopt de aanleg uit de maat met de hoeveelheid licht. Want die bladafsplitsing gaat gewoon door. Zolang de omstandigheden het toelaten om actief te sturen, werkt die kracht in je voordeel. Maar afgelopen zomer, tijdens die warme nachten, bleef Lausanna veel blad aanmaken. Als teler moet je dan het lef hebben om één of twee okseltjes leeg te maken zodat de overige vruchten netjes kunnen uitgroeien. De plantbelasting blijft dan beter in evenwicht met de hoeveelheid licht. Nu hangen er trouwens lampen en kunnen we helpen waar nodig.”

Tussen de tomaten

Anders dan voorgaande jaren volgt bij Tielemans van mei tot september nog een extra teelt Lausanna. “3 ha op onze tomatenlocatie. Als daar eind april het tomatengewas wordt geruimd, plantten we komkommers met een dichtheid van 3,1 stengels/m². Het wordt een kortere zomerteelt want vanaf september start de winterteelt tomaten weer. Dankzij zijn groeikracht kan Lausanna makkelijk de zomer door, daar heb ik alle vertrouwen in. De planten staan daar onder 12.000 lux, dus is het elke dag mooi weer. ”