Productief middelgrof ras met kwaliteitstomaten

Kilo's met Tomicia RZ

Kilo’s met Tomicia RZ

Tomicia RZ is een zeer productieve middelgrof trosmatenras met kwaliteitstomaten. De telers zijn zeer positief over de hoge opbrengst en het vruchtgewicht. Dit maakt het ras in belichte- en onbelichte teelten waar. De vruchten zijn stevig, sterk tegen scheuren en hebben goede brix-waarden. De trossen met stevige groene delen presenteren mooi. Tomicia is een relatief kort ras. De zetting verloopt vrij gemakkelijk. En de telers betitelen het ras als arbeidsvriendelijk.

De teelt

De vruchten van Tomicia komen zeer gemakkelijk op gewicht zonder extra generatieve sturingen. De vruchtgewichten kunnen net wat hoger zijn dan standaard middeltrostomaten. Het vruchtgewicht begint over het algemeen met 120-130 gram en stijgt door tot gemiddeld 125-135 gram met snoeien op 6 vruchten, en soms tot 140 gram met 5 vruchten. Vooral voor telers die moeite hebben om voldoende vruchtgewicht te behalen is dit een groot voordeel. Voor telers die al gemakkelijk hun vruchtgewicht halen is het met dit ras mogelijk om de stengeldichtheid wat te verhogen, mits dit niet te vroeg in het seizoen gebeurt.

Bij planting half oktober raden we in combinatie met veel voorkomende belichtingsniveaus (circa 169-180 umol) onder Nederlandse teeltomstandigheden een stengeldichtheid van 2,8 stengels/m2 aan bij de start van de teelt. Vanaf week 51 kunt u dan met extra stengels (afhankelijk van het kastype en de hoeveelheid beschikbare CO2 etc.) naar een stengeldichtheid van bijvoorbeeld 3,3 tot 3,6 stengels/m2 gaan. In kassen met diffuus glas kan de stengeldichtheid vanaf week 51 nog wat meer zijn. Voorkom wel dat u “op de rem moet” met temperatuur. Dat kan gebeuren als u toch eerder dichter gaat. Of door te snel te veel vruchten per tros aan te houden. Heeft u al gemakkelijk gewas, houdt de extra stengels dan pas in januari aan.

Omdat Tomicia van nature gemakkelijk op de vrucht gaat is het aan te raden om met niet te diepe voornachtverlagingen te telen. Een relatief korte voornacht van 16 à 17°C is in de eerste fase van de teelt, afhankelijk van de buitenomstandigheden, meestal laag genoeg. Overdag is het advies om lekker luchtig (maar niet koud) te telen en niet extreem te pieken.

Het gewas lezen vraagt enige aanpassing bij degenen die bekend zijn met de teelt van Rijk Zwaan rassen als Cappricia RZ of Multicia RZ. Het ras is generatiever en heeft dunnere koppen die minder snel paars verkleuren als we bij die rassen gewend zijn. Ook dikken de vruchten al hoger in de plant. Het gewas is meer open in het begin en later vult en strekt het ras zijn bladeren, zodat hij voldoende groei, kracht en uithoudingsvermogen heeft. 

Bij onbelichte teelten hanteren we bij Tomicia dezelfde basisprincipes als in de belichte teelt. Een relatief vlak temperatuursregime en ‘normale’ etmaaltemperaturen waarmee we sturen op een vlotte uitgroeiduur en daarmee een acceptabele plantbelasting. De doorgroei blijft dan het best en het eindschot zal dan verbluffend zijn.