HARMONIE RZ F1

parthenocarp glad

Beschrijving

Productinformatie
Sortering: vruchtgewicht ong. 100 g.
Een generatief, open gewas.
Het vruchttype is glad en heeft een goede lengte/breedteverhouding 3:1.

Marktinformatie
Kwaliteitsaugurk voor de verse markt.

Unieke kenmerken
• Hoge en vroege productie.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas

Resistenties

Ccu/Px (ex Sf) CMV