Beschrijving

Productinformatie
- Mooi wit kooltje.
- Makkelijk werkbaar gewas.
- Sterk tegen glazigheid.

Teeltinformatie
- Kasteelt in winter en voorjaar.
- Niet geschikt voor buitenteelten
- Behoeft warme opkweek (geen weeuwen!)
- Plantdichtheid; ± 4 pl/m²
- Houdt Eva aan de groei! Teel actief door voldoende luchten.
- Poot een jonge plant die makkelijk doorgroeit.

Marktinformatie
- Veel gebruikt als “kerstbloemkool” met oogst in december.
- Kan soms dipje in buitenaanvoer vullen in het voorjaar.
- Verkrijgbaar in de groentespeciaalzaak.

Unieke kenmerken
- Zeer zachte bloemkoolsmaak.
- Uniek als "kerstbloemkool".
- Sterk op glazigeheid in de winter.

Teeltschema's

  • Benelux - kasteelt
  • Benelux - kasteelt