MILANDES RZ F1 (26-462)

wit

Beschrijving

Productinformatie
• Forse sterke plant met een goede waslaag.
• Goede zelfdekkendheid.
• Mooie gevulde en opgerichte plant
• Hoogronde zware kool

Teeltinformatie
• 105-115 groeidagen.
• Vrij stabiele groeiduur.

Marktinformatie
• Voor de verse markt naar diverse bestemmingen

Unieke kenmerken
• Sterke waslaag geeft gezond gewas
• Opgericht gewas oogst gemakkelijk

Teeltschema's

  • Nederland
  • Weken
    Zaaien 24-26
    Planten 29-31
    Oogsten 44-49