PUNTOVERDE RZ F1 (26-858)

romanesco

Beschrijving

Productinformatie
• Zeer groeikrachtig, dus rustig bemesten (maximaal 200 kg N/ha).
• Gezond gewas, sterk tegen schimmelziektes.
• Geen doorwas of schift in de zomerteelt.
• Hardgroene kleur, zonder roodverkleuring.
• Mooie vaste roos voor industriële verwerking.
• Geen valse meeldauw in de kool.

Teeltinformatie
• Groeidagen: ca. 75 dagen zomer en 85 - 90 dagen voorjaar en herfst.
• Vooral voor de voorjaars- en vroege zomerteelt rustig bemesten.

Marktinformatie
• Romanesco voor gehele teeltseizoen. Zowel voor vers als industrie.
• Ook als minikool zeer mooi product.

Unieke kenmerken
• Enig beschikbare goede romanesco voor voorjaars- en zomerteelt.
• Ongevoelig voor valse meeldauw in de kool.
• Zeer flexibel toepasbaar.

Teeltschema's

  • Vollegrond - benelux
  • Weken
    Zaaien 1-26 | 42-52
    Planten 12-31
    Oogsten 24-44

Resistenties

Mb