VITAVERDE RZ F1 (26-807)

groen

Beschrijving

Productinformatie
- Goed planbaar
- Degelijke kwaliteit door het jaar heen.
- Sterk tegen schift en doorwas
- Makkelijk oogstbaar.

Teeltinformatie
- Groeidagen: ca. 68 dagen hoogzomer tot 85 dagen in voorjaar en herfst.
- Kan ook als weeuwenplant geteeld worden.

Marktinformatie
- Groene bloemkool voor het hele teeltseizoen.
- Product in Benelux beschikbaar van begin juni tot begin oktober.

Unieke kenmerken
- Zeer flexibel ras.
- Enige ras met prima zomerkwaliteit.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - vollegrond