VITAVERDE RZ F1 (26-807)

groen

Beschrijving

Productinformatie
• Goed planbaar.
• Degelijke kwaliteit door het jaar heen.
• Sterk tegen schift en doorwas
• Makkelijk oogstbaar.

Teeltinformatie
• Groeidagen: ca. 68 dagen hoogzomer tot 85 dagen in voorjaar en herfst.
• Kan ook als weeuwenplant geteeld worden.

Marktinformatie
• Groene bloemkool voor het hele teeltseizoen.
• Product in Benelux beschikbaar van begin juni tot begin oktober.

Unieke kenmerken
• Zeer flexibel ras.
• Het enige ras met prima zomerkwaliteit.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Weken
    Zaaien 1-24 | 42-52
    Planten 10-28
    Oogsten 22-40