NELIAM RZ F1 (25-565)

Alle types

Beschrijving

Productinformatie
• Mooie schermopbouw.
• Goede "post harvest" kwaliteit.
• Uniforme knopgrootte.
• Sterk tegen holle stronken.

Teeltinformatie
• Ca. 78 (vroeg zomer), 70 (zomer) groeidagen.
• Voor voorjaars- en zomerteelt.
• Uniforme oogst.

Marktinformatie
• Geschikt voor de verse markt.

Unieke kenmerken
• Snel oogstbaar, vanwege goede pelbaarheid en opgaand gewas.
• Uniforme oogst.
• Sterk tegen holle stronken.

Teeltschema's

  • Duitsland
  • Nederland
  • Duitsland
  • Nederland

Resistenties

Foc:1