NELIAM RZ F1 (25-565)

all types

Beschrijving

Productinformatie
- mooie schermopbouw
- goede "post harvest" kwaliteit.
- uniforme knopgrootte
- sterk tegen holle stronken

Teeltinformatie
- Ca. 78 (vroeg zomer), 70 (zomer) groeidagen.
- Voor voorjaars- en zomerteelt.
- Uniforme oogst

Marktinformatie
- Geschikt voor de verse markt

Unieke kenmerken
- Snel oogstbaar, vanwege goede pelbaarheid en opgaand gewas
- Uniforme oogst
- Sterk op holle stronken

Teeltschema's

  • Nederland
  • Duitsland
  • Nederland
  • Duitsland

Resistenties

Foc:1