BONIFACIO RZ F1 (24-218)

lang

Beschrijving

Productinformatie
Plantperiode: 1/3 - 20/8.
Sortering: 35-ers en 40-ers.
Open en selectief gewastype. Vraagt een iets rustiger en vlak teeltregime.

Marktinformatie
Bonifacio heeft een iets langere vrucht dan Laureen.

Unieke kenmerken
• Arbeidsvriendelijk gewas.
• Regelmaat.

Teeltschema's

  • Benelux - substraat
  • Benelux - substraat

Resistenties

CGMMV/Cca/Ccu CVYV