BONSAGAN RZ F1 (24-HT025)

lang

Beschrijving

Productief ras voor de zomerteelt met hoge meeldauw én bonvirus resistentie.

De 24-HT025 RZ is een productief ras met schitterende kwaliteits komkommers die zich kenmerken door hun uniformiteit en goede groene kleur. De komkommers zijn goed gevuld, hebben een mooie rib en een goede houdbaarheid. Het ras is hoofdzakelijk enkelvruchtig en goed generatief. Dit zorgt voor een open gewastype. Naast de topproductie en de kwaliteitskomkommers heeft het ras een hoge meeldauw en bonvirus resistentie.
De 24-HT025 is geschikt voor de traditionele paprapluteelt in de zomer- en herfstteelt.

• Hoog komkommerbontvirusresistent (HR CGMMV)
• Hoog meeldauw resistent (HR Px)
• Open gewastype
• Hoog aantal stuks

Resistenties

CGMMV/Cca/Ccu/Px (ex Sf) CVYV