CLIMONT RZ F1 (24-248)

lang

Beschrijving

Hoog productief ras met meeldauwresistentie.

Climont RZ is een van de hoogst producerende zomerrassen mét meeldauw resistentie. Het ras geeft voldoende zware, donkergroene komkommers met een aantrekkelijke rib. Het gewas is sterk, maar kenmerkt zich als open vanwege de kleinere bladeren. Climont geeft meer dubbele vruchten en houdt zijn vruchten goed vast. De stam-rankovergang is een sterke eigenschap. Het is een ras voor de parapluteelt. Climont is zowel geschikt voor de substraatteelt als voor grond- en bioteelten.

Unieke kenmerken
• Hoog productief.
• Sterke stam-rankovergang.
• Gemiddeld vruchtgewicht: 400 gram.

Teeltschema's

  • Benelux - substraat
  • Weken
    Zaaien
    Planten 12-33
    Oogsten

Resistenties

Cca/Ccu/Px CVYV