LAUREEN RZ F1 (24-187)

lang

Beschrijving

Productinformatie
Sortering: 35-ers 40-ers.
Het gewas is kleinbladig, arbeidsvriendelijk en regelmatig.
Het ras vraagt een rustiger en vlak teeltregime.

Marktinformatie
Korte, mooi gevulde en donkergroene vruchten.
Zeer geschikt voor markten waar kleinere sorteringen gewenst zijn (bijv. UK).

Unieke kenmerken
• Hoge stuksproductie.
• Zeer arbeidsvriendelijk.

Teeltschema's

  • Benelux - substraat
  • Benelux - substraat

Resistenties

Cca/Ccu CVYV