MEWA RZ F1 (22-803)

midi

Beschrijving

Het standaardras voor hogedraadteelten in Oost-Europa.

Sterke groeier met enkelvruchtige zetting. Mooie rib en donkergroene vruchtkleur. Vruchtlengte 20 tot 22 cm.

Unieke kenmerken
• Sterke groeikracht.
• Goede vruchtzetting.

Teeltschema's

  • Benelux - substraat
  • Weken
    Zaaien
    Planten 1-32
    Oogsten

Resistenties

Cca/Ccu CVYV/Px