PICOWELL RZ F1 (22-511)

mini

Beschrijving

Hoge productie met uniforme komkommers.

Picowell RZ geeft rechte, mooi gevormde, uniforme komkommers. De vruchten zijn donkergroen, ca. 15 cm lang en hebben een erg goede houdbaarheid. Het gewas is arbeidsvriendelijk, open en generatief maar wel met een goede groeikracht. Het ras kent een goede balans tussen groei en vruchtzetting. Picowell is geschikt voor zowel de hogedraad belichte teelt als traditionele teelt.

Unieke kenmerken
• Hoge productie.
• Gebalanceerde gewasgroei.
• Uniforme vruchten.

Teeltschema's

  • Benelux - substraat
  • Weken
    Zaaien
    Planten 1-33 | 48-52
    Oogsten

Resistenties

Ccu Px