ALME RZ F1 (32-225)

wit

Beschrijving

Productinformatie
• Fors opgaand gewas.
• Uniform gewas.
• Zeer uniforme oogst met hoog percentage.
• Goede tolerantie voor valse meeldauw en andere bladschimmels.

Teeltinformatie
• Vollegrondsteelt voor zomer en vroege herfst oogst.
• Makkelijk en snel te oogsten.

Marktinformatie
• CMS ras bestemd voor de verse markt (8-14 cm knol diameter).
• Zeer goede smaak.

Unieke kenmerken
• Makkelijk te oogsten en schonen.
• Hoog en uniform percentage oogstbaar.
• Flexibel gewas.

Teeltschema's

  • Benelux
  • Weken
    Zaaien 8-24
    Planten 16-30
    Oogsten 23-37