ALME RZ F1 (32-225)

wit

Beschrijving

Productinformatie
- Fors opgaand gewas.
- Uniform gewas.
- Zeer uniforme oogst met hoog percentage.
- Goede tolerantie voor valse meeldauw en andere bladschimmels.

Teeltinformatie
- Vollegrondsteelt voor zomer en vroege herfst oogst.
- Makkelijk en snel te oogsten.

Marktinformatie
- CMS ras bestemd voor de verse markt (8-14 cm knol diameter).
- Zeer goede smaak.

Unieke kenmerken
- Makkelijk te oogsten en schonen.
- Hoog en uniform percentage oogstbaar.
- Flexibel gewas.

Teeltschema's

  • Benelux
  • Benelux