Beschrijving

Productinformatie
- Vrij opgaand gewas; medium hoeveelheid loof.
- Makkelijk en snel te oogsten.
- Sterke loofkwaliteit, weinig gevoelig voor bladziekten

Teeltinformatie
- Oogst van juni tot en met eind oktober
- Lang oogstvenster door goede veldhoudbaarheid

Marktinformatie
- Non-CMS ras bestemd voor de verse markt (8-14 cm knol diameter).
- Geschikt voor de biologische teelt.

Unieke kenmerken
- Makkelijk te oogsten en te schonen.
- Zeer flexibel bruikbaar voor het hele oogstseizoen in de vollegrond

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - vollegrond