BETTY RZ F1 (13-205)

rond

Beschrijving


Aanbevolen zaaihoeveelheid: 500.000 – 1,2 miljoen zaden per hectare.

• Ronde verse markt biet
• Zeer gezond loof met smalle loofinplant
• Geschikt voor vroege zaai
• Als minibiet te telen bij hoge zaaidichtheden