AQUINO RZ (79-176)

Salanova® | multileaf

Beschrijving

Hydroteelt
Groen boterslatype, sterk op rand, snelle groeier.

Vollegrond
“One cut ready”, groen boterslatype, sterk op dubbele harten, soepel en meer open blad waardoor het wassen minder problemen oplevert.

Teeltschema's

  • Benelux - hydroteelt
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - hydroteelt
  • Benelux - vollegrond

Resistenties

Bl:16-32,34,36EU/Nr:0