BINEX RZ (79-59)

Salanova® | ingesneden bladsla

Beschrijving

Onder glas en hydroteelt
Snelgroeiend Codex-type met lagere krophoogte.

Teeltschema's

  • Benelux - onder glas
  • Weken
    Zaaien 1-52
    Planten
    Oogsten

Resistenties

Bl:29-36,38-40EU/Nr:0 LMV:1