CHAPMAN RZ (84-61)

babyleaf | lollo (rossa en bionda)

Beschrijving

Vollegrond
Meer ingesneden Ovia-type.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas

Resistenties

Bl:16-35EU/Nr:0