EXPLORE RZ (79-80)

Salanova® | ingesneden sweet crisp frisée

Beschrijving

Vollegrond
“One cut ready”, crispy friséetype, sterk op smet, rand en schot, zeer stevige bladeren, zeer geschikt voor snijderijen en mechanische oogst, opgerichtere groeiwijze.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - hydroteelt
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - hydroteelt

Resistenties

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0 LMV:1