KIKERINO RZ (83-10)

eikenbladsla

Beschrijving

Hydroteelt
Royale blonde eikenblad, sterk op rand in wisselende klimaatomstandigheden, opgerichte groeier, voor een oogstgewicht lager dan 250 gram.

Vollegrond
Iets compacter Kiribati-type.

Teeltschema's

  • Benelux - hydroteelt
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - hydroteelt
  • Benelux - vollegrond

Resistenties

Bl:16-33EU/Nr:0 LMV:1