OZWALD RZ (79-911)

Salanova® | ingesneden bladsla

Beschrijving

Vollegrond
“One cut ready”, stevige ingesneden eikenbladvormige bladeren met donkerrode kleur en opgerichte groeiwijze.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Weken
    Zaaien 1-32
    Planten 9-34
    Oogsten 19-46

Resistenties

Bl:29-37,40EU/Nr:0