SANTORO RZ (43-66)

kropsla

Beschrijving

Vollegrond
Royale kropsla, lager stikstofniveau aanhouden, zeer goed voor de snijderij, veel gele hartbladeren, snelle groeier, sterk op rand en schot.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - vollegrond

Resistenties

Bl:16-22,24,25,29-35EU/Nr:0/Pb LMV:1