VALDIVIA RZ (84-17)

babyleaf | bindsla

Beschrijving

Vollegrond
Glanzend groen costype, opgerichte groeier met mooie kleine blaadjes.

Teeltschema's

  • Benelux - onder glas
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas
  • Benelux - vollegrond

Resistenties

Bl:16-35EU/Nr:0