WILBUR RZ (85-42)

lollo (rossa en bionda)

Beschrijving

Vollegrond
Anthony-type met meer resistenties.

Resistenties

Bl:16-33EU/Nr:0