ZANARDI RZ (84-09)

babyleaf | bindsla

Beschrijving

Vollegrond
Rode cos.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - vollegrond

Resistenties

Bl:16-33EU/Nr:0