MADLENE RZ F1 (29-417)

savooi

Beschrijving

Productinformatie
• Frisgroene kleur.
• Sterke waslaag.
• Fijne inwendige structuur.
• Ronde kool met korte pit.
• Inwendig mooie mix van groen en geel.
• Schone onderkant.
• Koolgewicht: 1,2 - 3,5 kg (afhankelijk van bestemming, dichtheid en datum.

Teeltinformatie
• Makkelijke groeier.
• Kan goed tegen hete en droge zomeromstandigheden.
• Plantdichtheid: 30.000 - 45.000 planten per hectare.
• Groeidagen: 85 - 100 dagen.

Marktinformatie
• Verse markt en industrie voor zomer en herfst.
• Niet bedoeld voor bewaring in ijs.
• Bij uitgestelde oogst zal de kool vaster worden en de inwendige structuur gladder.

Unieke kenmerken
• Zeer hoog soortelijk gewicht.
• Altijd voldoende gewicht in de kist.
• Goede veldhoudbaarheid.
• Ideaal type voor industrie en prepacking voor de verse markt.

Teeltschema's

  • Benelux - midden
  • Weken
    Zaaien 17-23
    Planten 23-28
    Oogsten 34-43

Resistenties

Foc:1