MAURICE RZ F1 (29-428)

savooi

Beschrijving

Productinformatie
- Koolgewicht: 1,2 – 2,5 kg.
- Ronde kool met korte pit
- Donkergroen blad met sterke waslaag
- Compacte, fijn gelaagde structuur, gele vulling

Teeltinformatie
- Plantdichtheid: 30.000 - 40.000 planten per ha.
- Groeidagen: 150 dagen.
- Groeikrachtige, traagvullende savooiekool voor de winter- of overwinteringsteelt.

Marktinformatie
- In een daarvoor geschikte koelcel is het mogelijk Maurice in ijs te bewaren tot begin april.
- In daarvoor geeigende gebieden kan Maurice ook als veldgewas bewaard worden.

Unieke kenmerken
- De sterke waslaag en trage vulling maakt Maurice goed vorsttolerant.
- Goed veldbewaring door gezondheid en vorsttolerantie.

Teeltschema's

  • Benelux - laat/bewaar
  • Benelux - laat/bewaar