MAURICE RZ F1 (29-428)

savooi

Beschrijving

Productinformatie
• Koolgewicht: 1,2 – 2,5 kg.
• Ronde kool met korte pit.
• Donkergroen blad met sterke waslaag.
• Compacte, fijngelaagde structuur en gele vulling.

Teeltinformatie
• Plantdichtheid: 30.000 - 40.000 planten per ha.
• Groeidagen: 150 dagen.
• Groeikrachtige, traagvullende savooiekool voor de winter- of overwinteringsteelt.

Marktinformatie
• In een daarvoor geschikte koelcel is het mogelijk Maurice in ijs te bewaren tot begin april.
• In daarvoor geeigende gebieden kan Maurice ook als veldgewas bewaard worden.

Unieke kenmerken
• De sterke waslaag en trage vulling maakt Maurice goed vorsttolerant.
• Goed veldbewaring door gezondheid en vorsttolerantie.

Teeltschema's

  • Benelux - laat/bewaar
  • Weken
    Zaaien 17-22
    Planten 22-27
    Oogsten 44-50