BOA RZ F1 (51-505)

Industrie

Beschrijving

Industrieras voor de lente en zomer. Boa is 2-3 dagen sneller dan Puma. Traag schietend. Heel productief. Heel geschikt voor bioteelt.

Teeltschema's

  • Benelux - industrie
  • Weken
    Zaaien 14-32
    Planten
    Oogsten 22-39

Resistenties

Pe:1-9,11,13,15,16,18/Sv Pe:19