SEROW RZ F1 (51-IN532)

gladbladig

Beschrijving

Serow RZ is geschikt voor de lente- en zomerteelt en vergelijkbaar met Puma RZ en Mouflon RZ. Het ras is traagschietend en daarom bijzonder geschikt voor de zomer. De bladeren zijn dik, groot en donker.
Serow is resistent tegen de meeste meeldauw fysio's.

Teeltschema's

  • Benelux
  • Benelux

Resistenties

Pe:1-9,11-18/Sv Pe:10,19