HAIKU RZ F1 (72-240)

rond | tros

Beschrijving

Productinformatie
Segment: pink, tros fijn.
Gem. vruchtgewicht: 90 - 100 g.
Een wat sterker ras dan Roterno, met opstaand blad.
Lang open gewas.

Marktinformatie
Vlakke, uniforme trossen.

Unieke kenmerken
• Prima smaak

Resistenties

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf (ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si TSWV/On (now Pn)