ROTERNO RZ F1 (72-230)

rond | tros

Beschrijving

Productinformatie
Segment: tros fijn.
Gem. vruchtgewicht: 90-100 g.
Met de belichte teelten is het gemiddeld vruchtgewicht
80 - 90 gram. Normale lengte met een vrij open gewas met
opstaand blad. Generatieve groei.

Marktinformatie
Prima ras voor 500 grams-verpakking.

Unieke kenmerken
• Rode kleur met uitstekende smaak
• Hoog lycopeengehalte

Resistenties

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si TSWV/On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj

Downloads