JERADA RZ F1 (55-151)

B-peen - 50-200 gram

Beschrijving

Productinformatie
Zaaien: half februari tot begin juli
Zaaihoeveelheid: 1.2 - 1.7 miljoen zaden per ha (afhankelijk zaaitijdstip).
90 - 100 groeidagen (Nantes-type).
Gewicht: 50 - 250 g.
Wortellengte: 18 - 22 cm.

Jerada RZ is erg uniform in het segment Nantes-type voor de vroege zaaisels. Het is een cilindrische wortel en heeft erg gezond opgericht loof met een mooie donkere kleur.
De veldhoudbaarheid is goed met behoud van kwaliteit. De netto-opbrengst ligt hoog voor een ras in het snelgroeiend assortiment.

Marktinformatie
Nantes-type voor de vroegste teelten. Het ras wordt in België ook gebruikt als dubbeldoel ras. In jonger stadium als bospeen en later als Nantes-type voor de verse markt. Geschikt voor snackpeen (zaaizaadhoeveelheid ca. 4 miln/ha)

Unieke kenmerken
• Zeer uniform eindproduct.
• Hoge netto-opbrengst.
• Lange gladde wortel.
• De smaak is zoet en knapperig.

Teeltschema's

  • Benelux
  • Weken
    Zaaien 7-27
    Planten
    Oogsten 24-46