JERADA RZ F1 (55-151)

B-peen - 50-200 gram

Beschrijving

Productinformatie
Zaaien: maart tot half april.
Zaaihoeveelheid: 1.2 - 1.7 miljoen zaden per ha (afhankelijk zaaitijdstip).
90 - 100 groeidagen.
Jerada is erg uniform in het Nantes-segment 50 – 250 gram voor de vroege zaaisels. Het is een cilindrische wortel met een lengte van 18 - 22 cm. Verder heeft het ras een erg gezond opgericht loof met een mooie donkere kleur. De veldhoudbaarheid is goed, met behoud van kwaliteit. De netto-opbrengst ligt hoog voor dit ras in het vroege segment.

Marktinformatie
Nantes-type voor de vroegste teelten. Het ras wordt in België ook gebruikt als dubbeldoel ras. In jonger stadium als bospeen en later als Nantes-type voor de verse markt.

Unieke kenmerken
• Zeer uniform eindproduct.
• Hoge netto-opbrengst.
• Lange gladde wortel.
• De smaak is zoet en knapperig.

Teeltschema's

  • Benelux
  • Benelux

Downloads